G

F

I

SP

9A

OK

RULES

CONTEST PLAQUES CABRILLO CONFIGURE GUESTBOOK

 Committee notes 2006
  << back

Dear Contesters,


The final results are ready. Any comments please write to okomdxc (at) crk.cz.

Martin, OL5Y/OK1FUA


Vazeni zavodnici,


Konečně výsledky jsou hotové. Jakékoli komentáře pište prosím na okomdxc (at) crk.cz.

Martin, OL5Y/OK1FUA

Valid HTML 4.01!
Copyleft OK1HRA